Video tin tức

Thông Tư Mới Áp Dụng Cho Dự Án Mua Bán Điện Mặt Trời
Theo thông tư vào tháng 5/2019/TT-BCT Bộ Công Thương đã ban hành một số sửa đổi, bổ sung mới trong quy định về phát triển dự án, hợp đồng áp dụng cho các dự án mua bán điện mặt trời.

Vào ngày 11/03/2019, Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời được Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư 16/2017/TT-BCT như sau:

Bộ Công Thương quyết định chỉnh sửa và bổ sung vào hợp đồng mua bán các dự án điện trên mái nhà các nội dung trong bản hợp đồng gồm 7 điều. Cụ thể như sau: quy định về điện năng mua bán; giá mua điện năng lượng mặt trời; việc xác nhận chỉ số công tơ, hòa lưới điện năng lượng mặt trời, lập hóa đơn; quyền và nghĩa vụ của các bên; thời hạn hợp đồng…

Hiệu lực của Thông tư 05/2019/TT-BCT được thực hiện kể từ ngày 25/04/2019.

 







Quí khách có thể xem thêm các sản phẩm điện năng lượng mặt trời của công ty chúng tôi Tại Đây mời các bạn  hoặc liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí